Условия за доставка

Платформата, сървъра и поддръжката на магазина не носят отговорност за марки и стоки предлагани, продавани чрез нея и ако се наложи ще предоставим данни за продавач нарушил правилата на Република България.

"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД съветва посетителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.
Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница.
Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.
Промяна на условията за ползване

"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД съхранява и използва данни за Посетителя, които могат да се определят като лична информация за него в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД предоставя информация за дружеството, публикувана в страницата за контакти.
МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД поддържа и притежава собствеността върху сайта от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.
Допълнителна информация

Собственикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи причинени на Посетителя и свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт, включително ако е бил предупреден, че такива последствия са възможни.
"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД прави всичко възможно да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорности относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. Техническите параметри и външният вид на дадена стока могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и да възникнат ситуации при които посочената на сайта текстова информация е непълна или недостоверна / изображенията не съответстват на външния вид. В такива случаи Собственикът ще актуализира данните за дадена стока, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.
За всяка от стоките на този сайт е посочена информация за нейните характеристики и/или изображения.
Информация за стоките и ограничена отговорност

Поради разнообразието на гаранционните условия при различните стоки те не са публикувани директно на сайта и следва да бъдат потърсени в гаранционната карта.
Всички разходи свързани с транспортирането и подмяната на стоките от/към сервизната база на "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД са за сметка на клиента независимо от обстоятелствата свързани с гаранционното събитие.
Ако е предоставена „Национална гаранционна карта“, Посетителят се обръща директно към посочените в нея адрес или телефон. Във всички останали случаи гаранционното обслужване се извършва на адреса на сервизната база на "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД.
С изключение на стоките, които не подлежат на гаранционно обслужване, Собственикът е задължен да издава при всяка една продажба документ удостоверяващ правото на гаранционно сервизно обслужване (гаранционна карта) описващ срока за гаранция на всеки един от поръчаните продукти, както и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде осъществено обслужването. Посетителят е длъжен да пази гаранционната карта и да я предоставя винаги, когато предявява претенция за настъпило гаранционно събитие.
Гаранция и сервизно обслужване


Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването ѝ, Посетителят заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса на клиента и обратно до офиса на Собственика.
При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Собственикът възстановява платените от Посетителя суми в срок от 14 работни дни считано от момента на заявяване на отказа.
    ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;
    ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока подписан от куриера;
    ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
Собственикът има право да откаже връщането на закупената стока, ако тя е върната от Посетителя без необходимите документи издадени при покупката (вкл. фактура / стокова разписка, касова бележка, гаранционна карта) или ако стоката е ползвана, повредена или с нарушен търговски вид.
Разходите за транспортиране на стоката обратно до офиса на "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД и за възстановяване на платените суми (ако има такива), са за сметка на Посетителя.
Съгласно чл. 55 от ЗЗП, Посетителят има право да върне закупена стока без да посочва причина за това и без да дължи неустойки и обезщетения в срок от 14 дни след получаването на стоката. В такъв случай и ако стоката е била заплатена предварително, Собственикът е длъжен да възстанови на Посетителя стойността на заплатената стока в срок от 14 работни дни считано от момента, в който Посетителят е заявил отказа си от стоката.
Отказ от поръчани стоки / услуги

За всяка поръчка Собственикът издава необходимите документи удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемно-предавателни протоколи, гаранционни карти) съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт в случай, че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи Собственикът се задължава да уведоми Посетителя за несъответствието, но не дължи компенсация на Посетителя.
Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Собственика по всяко време и без предизвестие.
В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси/комисиони свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.
В цената на продуктите не са включени разходите за обработка на наложен платеж и транспортните разходи до Посетителя. Тези разходи са описани в отделни редове при финализирането на съответната поръчка.
Цените които Посетителят вижда на страниците на сайта, важат за един брой от съответния продукт и включват ДДС.
Цени на стоки и услуги и издавани документи

Собственикът има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаната стока. Доставката може да бъде извършена с куриерска фирма избрана от Посетителя, при условие че Собственикът не възразява срещу това и уведомен за това желание на Посетителя по подходящ начин (електронна поща, телефон).
Собственикът не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица.
Собственикът не носи отговорност пред Посетителя в случаите при които стоката бива повредена по вина на куриера / трети лица в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида в който я е поръчал и в момента в който я е получил.
"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове!
При възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество Собственикът има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му.
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Посетителят е посочил некоректна/безсмислена или непълна информация за контакт, вкл. имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.
Процедурите по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до клиента са описани в страницата за Поръчки, Плащане и Доставка.
Собственикът предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България.
Поръчка, доставка и заплащане на стоки и услуги

"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД като Собственик на сайта предоставя на Посетителя достъп до наличната информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Посетителят има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели, да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги предоставяни от "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД посредством този сайт.
Правила за ползване на сайта