Политика за лични данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на стоки и услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.