Общи условия

Общи условия


Правила за ползване на сайта
"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД като Собственик на сайта предоставя на Посетителя достъп до наличната информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Посетителят има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели, да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги предоставяни от Потребителя на "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД посредством този сайт.

Поръчка, доставка и заплащане на стоки и услуги
Потребителят предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България.
Процедурите по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до клиента се договарят лично със Потребителя.
Продавача има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Посетителят е посочил некоректна/безсмислена или непълна информация за контакт, вкл. имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.
При възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество Продавача има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му.
ПОТРЕБИТЕЛЯ може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове!
ПРОДАВАЧА не носи отговорност пред Посетителя в случаите при които стоката бива повредена по вина на куриера / трети лица в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида в който я е поръчал и в момента в който я е получил.
ПРОДАВАЧА не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица.
ПРОДАВАЧА има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаната стока. Доставката може да бъде извършена с куриерска фирма избрана от Посетителя, при условие че Собственикът не възразява срещу това и уведомен за това желание на Посетителя по подходящ начин (електронна поща, телефон).

Допълнителна информация
"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД поддържа и притежава собствеността върху сайта от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.
"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД съхранява и използва данни за Посетителя, които могат да се определят като лична информация за него в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Промяна на условията за ползване
Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от "МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.
Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница.
"МЕЛТЕКС-СВ" ЕООД съветва посетителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.